Bezpłatna Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w partnerstwie z Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu będzie realizować Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny…

III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie organizuje III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej. Temat tegorocznego…

Wyróżnienie za działania na rzecz seniorów

Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w imieniu władz miasta odebrała wyróżnienie „za działanie na rzecz seniorów”…

Pracownicy Socjalni Trójmiasto – nowy fanpage na FB

Na Facebooku pojawiła się kolejna strona pracowników socjalnych – fanpage Pracownicy Socjalni Trójmiasto.

Dni Otwarte w specjalistycznej placówce dla dzieci z niepełnosprawnością w Częstochowie

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie serdecznie zaprasza na bezpłatne konsultacje ze specjalistami: psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą….

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koncepcje i uwarunkowania rozwoju polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka”

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość oraz Polskie Towarzystwa Polityki Społecznej są organizatorami…

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na starcie

W dniach 10 – 13 kwietnia 2016 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla specjalistów pracujących w obszarze pieczy zastępczej, a…

Program „Wychodzenie z Bezdomności” w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

Zakończył się żmudny okres rekrutacji do Programu „Wychodzenie z Bezdomności”, który corocznie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st….

12345»