Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji poświęconej zjawisku bezdomności, wykluczenia oraz kwestii mieszkalnictwa

W dniach 26-27 marca br. odbyła się w Warszawie II Międzynarodowa Konferencja poświęcona zjawisku bezdomności, wykluczenia oraz kwestii mieszkalnictwa.

Podczas sesji tematycznej „Bezdomność – Strategie Rozwiązywania Problemu” Freek Spinnwijn z europejskiej federacji organizacji pracujących z osobami bezdomnymi FEANTSA, mówił o programach i strategiach polityki ws. podnoszenia jakości usług dla osób bezdomnych. W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność istnienia krajowych programów na rzecz wychodzenia z bezdomności. Omówił strategie realizowane w kilku krajach europejskich: Finlandia, Holandia, Wielka Brytania, Dania. Model holenderski koncentruje się m. in. na organizowaniu pomocy dla osób bezdomnych w dużych miastach. Model angielski kładzie nacisk na wysoką jakość usług w schroniskach i miejscach noclegowych dla osób bezdomnych, traktując tego rodzaju pomoc, jako element dłuższego procesu usamodzielnienia. Freek Spinnwijn zwrócił uwagę na potrzebę międzysektorowej współpracy w sprawie problemu bezdomności m. in. sektora mieszkalnictwa, służby zdrowia, pomocy społecznej, edukacji. Uczestnicy konferencji mogli się również dowiedzieć ile wynoszą koszty utrzymania jednego łóżka w schronisku dla osoby wychodzącej z bezdomności w Danii.

Freek Spinnwijn – pochodzi z Belgii, od 2001 roku Dyrektor FEANTSA – Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji Pracujących na rzecz osób w Bezdomności z siedzibą w Brukseli, która zrzesza ponad 100 organizacji z 30 europejskich krajów. Freek Spinnwijn przewodniczył kilku europejskim i krajowym projektom badawczym i projektom wymiany doświadczeń z zakresu zjawiska bezdomności – jednym z nich jest projekt „Najpierw Mieszkanie”.

Odsłuchaj całość 25 minutowego wystąpienia, tłumaczonego symultanicznie na język polski.

Bezdomność i mieszkalnictwo

W trakcie Konferencji przybliżono uczestnikom również kwestię Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

Zdaniem Cezarego Miżejewskiego, który jest jednym z współtwórców tego ważnego dokumentu, konieczne są rozwiązania systemowe w kwestiach dotyczących zarówno przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu mieszkaniowemu. Prezentowany uczestnikom  Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020  będzie miał istotny wpływ na tworzone ustawodawstwo dot. kwestii ubóstwa, w tym również zjawiska bezdomności w Polsce.   Mieszkalnictwo w ostatnich 25 latach nie znajduje się w szczególnym  kręgu zainteresowania polityki społecznej w naszym kraju, kwestia ta sprowadzana jest przede wszystkim do zapewnienia lokali socjalnych osobom zagrożonym eksmisją.  – Czy wszyscy musimy brać kredyty na kupno mieszkania, które potem będziemy spłacali latami? – zapytał Cezary Miżejewski uczestników konferencji.

Zapis audio całości wystąpienia Cezarego Miżejewskiego

Program wychodzenia z bezdomności

O Krajowym Programie Rozwiązywania Problemu Bezdomności 2014-2020, mówił Antoni Sobolewski – specjalista z zakresu ekonomii społecznej, rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego.

Rozpoczynając swoje wystąpienie podkreślił , iż opracowany program jest rezultatem wieloletnich doświadczeń wielu organizacji zajmujących się zjawiskiem bezdomności. Twórcy programu wyszli na przeciw wyznaniu, które stawia pytanie: Jak lepiej i efektywniej pomagać wspólnie ze środowiskiem lokalnym? Istnienie takiego programu byłoby zbędne, gdyby dobrze działała lokalna społeczność oraz instytucje i organizacje – stwierdził mówca. Priorytetem władz samorządu lokalnego jest przede wszystkim przeciwdziałanie temu, aby bezdomny zimą nie zamarzł. W wielu gminach nie myśli sie o przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności i kompleksowym rozwiązaniu tego problemu. Państwo i samorządy nie zajmują się polityką mieszkaniową w stopniu takim, jakim powinny się zajmować. Marginalizowana jest kwestia przeciwdziałania zjawisku bezdomności – opracowany program jest próbą zmiany tego stanu rzeczy.

Zapis audio wystąpienia Antoniego Sobolewskiego

Standardy streetworkingu

W trakcie jednego z warsztatów mówiono też o standardzie pracy z ludźmi bezdomnymi mieszkającymi na ulicy lub innych miejscach niemieszkalnych. Debata warsztatowa obejmowała trzy istotne kwestie dot. pomagania ludziom bezdomnym – „mieszkającym na ulicy”.  Pojawiły się one podczas prac nad standardem streetworkingu w Polsce. Kwestie te to:

1. Organizowanie wsparcia dla osób mieszkających na ulicy. Kto je powinien organizować?

2. Kto powinien pracować z osobami bezdomnymi? Osoba, która zna ten problem, bo sama kiedyś go doświadczyła?

3. Koncepcja redukcja szkód w pracy z osobami bezdomnymi

W trakcie warsztatu „Standard Streetworkingu” podniesiono również kwestię definicji streetworkingu. Grupa ekspertów zajmujących się tym obszarem w ramach realizowanego projektu „Standardy w Pomocy” uważa, iż streetworking nie powinien być traktowany, jako jedna z metod pracy socjalnej. Tworząc standard streetworkingu, realizatorzy projektu wykorzystali europejską typologię bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Kolejną z ważnych kwestii, którą podniesiono była definicja osoby bezdomnej. Czy nadal jest osobą bezdomną człowiek, który mieszka w lokalu wspieranym? Zwrócono też uwagę na konieczność opracowania definicji „zagrożenia bezdomnością”. Dla uczestników z Polski ciekawa była informacja o sposobach pracy z ludźmi bezdomnymi w Paryżu, a szczególnie sposób finansowania realizowanych zadań. Ciekawe były przykłady finansowania pomocy dla osób bezdomnych przez Metro w Paryżu albo Port Lotniczy.

Ekspertami w ramach tych warsztatów byli:

  • Aneta Cebera z Ośrodka dla Bezdomnych Emigrantów „Bociek” w Paryżu
  • Małgosia Kurdybacz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
  • Karolina Wejner z Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
  • Jarosław Józewczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
  • Klaudiusz Dyjas z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

 

Inne artykuły o podobnej tematyce

Ten artykuł ma 0 komentarzy

Skomentuj
Obraz CAPTCHY
*pole obowiązkowe