Zapytanie ofertowe nr IRSS ZP 3/2016 na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach…

Nowy termin III Spotkania Metodyków Pracy Socjalnej w Lublinie – 26-28.09.2016 r. Zapraszamy do udziału!

Tegoroczne spotkanie poświęcone  będzie metodom pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Raz jeszcze przepraszając za przesunięcie terminu…

”Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

IRSS przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników na potrzeby projektu „Specjalistyczne przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

Najnowsze metody pracy socjalnej okiem praktyków – nowa publikacja IRSS: „Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji”

Zaletą tej wyjątkowej publikacji są szczegółowe omówienia metod krok po kroku bazujące na prawdziwych przykładach z praktyki.

Historia pracy socjalnej na świecie – nowa publikacja IRSS: „Jedna czy wiele? Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie”

Najnowsza publikacja prof. Jerzego Szmagalskiego stanowi pożądany „podręcznik” do historii pracy socjalnej na świecie, jakiego na polskim rynku wydawniczym jeszcze…

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w partnerstwie z Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu będzie realizować Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny…

Bezpłatna Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w partnerstwie z Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu będzie realizować Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny…

III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie organizuje III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej. Temat tegorocznego…

12345»