Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

30 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które dotyczą zakazu ograniczania władzy…

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Celem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ustawa wprowadzająca program „Rodzina 500 Plus”

Zakończył się proces legislacyjny ustawy, która wprowadzi w życie program „Rodzina 500 Plus”. W dniu 17 lutego opublikowano w Dzienniku…

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzi w życie program „Rodzina 500 plus”, jest już w Sejmie…

RPO ws. wysokości rent i emerytur wolnych od egzekucji komorniczej

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej o zmianę zasad ustalania…

Nowe kryterium dochodowe w świadczeniach rodzinnych

Od 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dodatek dla pracowników socjalnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło pozytywną decyzję Komisji Finansów Publicznych w sprawie zabezpieczenia w rezerwie budżetowej środków na wypłatę…

Jednolity tekst ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

12345»