Bezpłatny poradnik „Monitorowanie Losów Dziecka” dostępny na stronie IRSS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizował projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych…

Numer 2/2015 „Niepełnosprawności i Rehabilitacji” już dostępny

Najnowszy numer „Niepełnosprawności i Rehabilitacji” rozpoczynają artykuły dotyczące zmian w polskiej surdopedagogice (prof. Katarzyna Plutecka) oraz doskonalenia procedur diagnostycznych w…

Ukazał się numer 4 „Pracy Socjalnej” w roku 2015

Głównym tematem numeru 4/2015 dwumiesięcznika „Praca Socjalna” jest aktualna polityka społeczna wobec osób starych. W sześciu artykułach poruszona została problematyka…

Czym jest pozorna komunikacja i jakie są jej skutki?

Kompetencje komunikacyjne pracownika socjalnego mają istotny wpływ na wzorce zachowań osób, którym pomaga oraz na jakość udzielanej pomocy – uważa…

„Doradca w Pomocy Społecznej”

Czasopismo „Doradca w Pomocy Społecznej” to czasopismo dla pomocy społecznej łączące w sobie tematy z zakresu procedur prawnych i świadczeń…

Ukazał się numer 3 „Pracy Socjalnej” w roku 2015

Numer jest w całości poświęcony zagadnieniu środowiskowej pracy socjalnej.

Ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika „Praca Socjalna” (2/2015)

Ukazał się drugi w tym roku numer czasopisma „Praca Socjalna”.

Ukazał się 1 numer „Pracy Socjalnej” w 2015 roku

Dwa artykuły z tego numeru dotyczą migrantów i ukazują problematykę pracy socjalnej z tą grupą klientów. W pierwszym z nich…

12345