Dni Otwarte w specjalistycznej placówce dla dzieci z niepełnosprawnością w Częstochowie

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie serdecznie zaprasza na bezpłatne konsultacje ze specjalistami: psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą….

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koncepcje i uwarunkowania rozwoju polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka”

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość oraz Polskie Towarzystwa Polityki Społecznej są organizatorami…

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – na starcie

W dniach 10 – 13 kwietnia 2016 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla specjalistów pracujących w obszarze pieczy zastępczej, a…

Seminarium: Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Seminarium, organizowane w Warszawie przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Lambda Warszawa oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, jest podsumowaniem dwuletniego projektu „Równi…

Powitanie wiosny przez pracowników socjalnych

Rajd Wiosenny po Lasach Oliwskich z topieniem Marzanny, który organizują pracownicy socjalni Trójmiasta, odbędzie się w dniu 9.04.2016r.

Dzień Ludzi Bezdomnych 2016

Koncert charytatywny i zbiórka żywności dla osób bezdomnych to wydarzenia, które z okazji Dnia Ludzi Bezdomnych organizuje w Warszawie Fundacja…

II Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej odbędzie się w dniach 11-16 kwietnia 2016 r. w Krakowie. Doroczny Tydzień Pracy Socjalnej  to czas…

Ponadpowiatowa, międzypokoleniowa, wielkanocna impreza integracyjna

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach koło Krobi przygotował, kontynuując wieloletnią tradycję, dużą ponadpowiatową imprezę integracyjną – XXI Wystawę Wielkanocną. Do…

12345»