Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach…

Projekt Our Voices 2017

19 marca br. w biurze ATD Czwarty Świat w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zorganizowane w ramach polskiej edycji ponadnarodowego…

Współpraca z IFSW

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW)…

II Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej odbędzie się w dniach 11-16 kwietnia 2016 r. w Krakowie. Doroczny Tydzień Pracy Socjalnej  to czas…

Strony internetowe programu „Rodzina 500 plus”

W ostatnich dniach zaobserwowano znaczący wzrost liczby stron internetowych odwołujących się do programu „Rodzina 500 plus”.

Ponadpowiatowa, międzypokoleniowa, wielkanocna impreza integracyjna

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach koło Krobi przygotował, kontynuując wieloletnią tradycję, dużą ponadpowiatową imprezę integracyjną – XXI Wystawę Wielkanocną. Do…

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego – ogólnopolskie badania zakończone

Politechnika Śląska, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz merytorycy pomocy społecznej zakończyli ogólnopolskie…

II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów

Zakład Pracy Socjalnej wraz z Kołem Naukowym Pracowników Socjalnych Uniwersytetu Opolskiego, oraz Sekcja Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej są organizatorami II Ogólnopolskiej Konferencji…

12345678»