Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Wielkimi krokami zbliża się kolejny dzień globalnej promocji profesjonalnej pracy socjalnej. Dnia 18 marca 2014 r. pracownicy socjalni w wielu…

Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!

II Międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce bezdomności i wykluczenia społecznego pt. Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu! odbędzie się w…

Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do…

Debata w Biurze RPO

Dnia 14 lutego br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie zorganizowano seminarium – „Modernizacja pieczy…

«9596979899