Wstęp

  1. Strona „Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej” jest prowadzona przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych (dalej: IRSS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Strona zajmuje się serwowaniem czytelnikom wiadomości z zakresu pomocy i integracji społecznej, jak również zezwala na ich komentowanie oraz proponowanie własnych wiadomości do publikacji.

Dane osobowe

  1. IRSS gromadzi otrzymywane od Ciebie dane, stanowiące dane osobowe w rozumieniu i zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). IRSS jest administratorem danych osobowych. Gromadzone dane osobowe to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer IP.
  2. IRSS zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony przekazywanych danych osobowych. IRSS nie udostępnia bez zgody użytkownika danych osobowych użytkowników innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie takie następuje w wyniku zażądania tego przez uprawnione organy państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  3. Każda osoba, której dane osobowe znajdą się w zbiorze zarządzanym przez IRSS ma prawo do wglądu, poprawek i usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru, jak również dysponuje wszelkimi innymi prawami przyznanymi jej przez ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).